Den portugisiska meteorologiska myndigheten och generaldirektoratet för hälsa har utfärdat en varning för ett dammoln och dålig luftkvalitet på grund av en luftmassa som kommer in från Nordafrika. Sårbara befolkningsgrupper som äldre, små barn och personer med astma har uppmanats att vidta skyddsåtgärder, bland annat genom att stanna inomhus och begränsa den fysiska aktiviteten.