Met Office och DGS utfärdar en varning över afrikanskt dammoln

Av TPN/Lusa, in Nyheter · 30-03-2021 12:30:00 · 0 Kommentarer

Dammolnet har varit märkbart främst i södra Portugal och kommer att avta från och med i morgon.

Den portugisiska meteorologiska myndigheten och generaldirektoratet för hälsa har utfärdat en varning för ett dammoln och dålig luftkvalitet på grund av en luftmassa som kommer in från Nordafrika. Sårbara befolkningsgrupper som äldre, små barn och personer med astma har uppmanats att vidta skyddsåtgärder, bland annat genom att stanna inomhus och begränsa den fysiska aktiviteten.Relaterade artiklar


Comments:

Var först med att kommentera den här artikeln
Interaktiva ämnen, skicka oss dina kommentarer / åsikter om den här artikeln.

Observera att Portugal News kan använda utvalda kommentarer i den tryckta utgåvan av tidningen.