I ett uttalande på sin webbplats uppger DGS att den nordafrikanska luftmassan, som orsakar "dålig luftkvalitet på fastlandet", kommer att fortsätta till och med den 31 mars, men att dess effekt kan försvagas i och med att regn väntas i vissa delar av landet, vilket kommer att minska koncentrationen av partiklar i luften.

"Denna förorening (inandningsbara partiklar - PM10) har effekter på människors hälsa, särskilt hos den känsligaste befolkningen, nämligen barn och äldre, vars hälsovård måste fördubblas under dessa situationer", påminner DGS och råder befolkningen att undvika intensiv träning utomhus.

"Om symtomen förvärras, kontakta Linha Saúde 24 (808 24 24 24 24) eller gå till en vårdcentral", avslutar DGS.

Foto: Mikey Weighill