Det andra priset på 200 288,12 euro kommer att delas ut till fyra spelare från utlandet, medan det tredje priset på 46 810,63 euro kommer att delas ut till fyra spelare från utlandet.

Nyckeln till Euromillions dragning 026/2021, som drogs den 30 mars, består av siffrorna 24 - 27 - 28 - 29 - 42 och stjärnorna 04 och 08.