"Sedan i fredags har det skett en betydande minskning av cirkulationen och medborgarnas allmänna efterlevnad av de regler som följer av undantagstillståndet", sade Eduardo Cabrita vid en presskonferens.

Ministern fick frågor om de restriktiva åtgärderna under denna påskperiod, nämligen förbudet mot att röra sig mellan kommuner sedan i fredags och fram till den 5 april.

Regeringstjänstemannen upprepade vikten av att följa åtgärderna för att genomföra den lättade inlåsningsprocessen.

"I dag har vi de lägsta smittoresultaten i hela Europeiska unionen, vilket visar att de åtgärder som vidtagits under de senaste två månaderna ger goda resultat, vilket översätts till att lätta på trycket på den nationella hälso- och sjukvården, men vi måste fortsätta att arbeta för dessa resultat och det är upp till alla att nästa vecka präglas av efterlevnad", avslutade han.