Projektet kallas "Legos" och kommer att få 900 000 euro från CRESCAlgarve 2020-programmet.

Legoprojektet anpassas till behoven i varje kommun och bygger på tre nyckelåtgärder: psykologiska välfärd, integrerade åtgärder för personer som riskerar social utslagning och utveckling av åtgärder som främjar anställbarhet och yrkesmässig integration.