Portugal har klättrat 13 placeringar i den "ranking" av jämställdhet mellan män och kvinnor som årligen upprättas av World Economic Forum (WEF). Portugal ligger nu på plats 22 av 156 länder, efter att tidigare ha legat på plats 35. Detta under ett år då de framsteg som gjorts har minskat globalt på grund av den pandemiska hälsokrisen.