I en rapport om mänskliga rättigheter i Portugal anser USA:s utrikesdepartement att landet har varit effektivt när det gäller att tillämpa lagen som förbjuder alla former av tvångsarbete, men betonar att straffen för dessa brott "inte står i proportion till straffen för andra allvarliga brott".

Rapporten varnar också det civila samhället för "behovet av att stärka övervakningen och regleringen av bemanningsföretag".

Statliga resurser för att förebygga tvångsarbete, inklusive inspektioner, och för brottsbekämpning "är fortfarande otillräckliga", enligt rapporten, och man tillägger att de som dömts för sådana brott "ofta lyckas undvika fängelse, vilket undergräver ansträngningarna för att upprätthålla och skydda offren", med hänvisning till rapporter från icke-statliga organisationer och media.

Enligt uppgifter från observationsorganet för människohandel utnyttjas offer för människohandel av utländsk nationalitet inom jordbruk, byggnadsverksamhet och hushållstjänster, medan portugisiska offer främst utnyttjas inom catering, jordbruk och hushållstjänster.

När det gäller barnarbete påpekas det i rapporten att det förekom i "mycket begränsade fall", främst i samband med exploatering av romska barn för tiggeri eller tvång att begå egendomsbrott.

"Trafiknätverk söder om Sahara använder i allt större utsträckning landet som en väg in i Schengenområdet för att utnyttja barn för sexhandel eller tvångsarbete", står det i rapporten.

USA:s utrikesdepartement anser också att "våld mot kvinnor, inklusive våld i hemmet, fortsätter att vara ett problem" i Portugal och påminner om domstolsdomar som mildrar straffen för angripare utifrån moraliska bedömningar av offrens beteende.