Enligt en rapport från nyhetsbyrån Lusa hade Caixa Geral de Depósitos (CGD), BCP, BPI, Santander Totta och Novo Banco sammanlagt 169 färre filialer i Portugal 2020 jämfört med 2019.

För två år sedan hade dessa banker tillsammans 2 413 filialer, efter att ha minskat det antalet till 2 244 år 2020.

Förra året avslutade CGD året med 543 filialer, Santander med 443, BCP 478 och BPI med 422.

När det gäller anställda var minskningen 1 222 personer i de fem största bankerna som är verksamma i Portugal.

Under 2019 hade de fem största instituten sammanlagt 29 980 anställda och under 2020 minskade antalet med 1 222 personer till 28 758, vilket bekräftar de senaste årens trend.

I slutet av förra året hade CGD i Portugal 6 583 anställda, Santander Totta 5 980, BCP 7 013, BPI 4 622 och Novo Banco 4 560.

År 2020 uppvisade de fem största bankerna i Portugal en sammanlagd förlust på 253,9 miljoner euro.