Katastrofer i väntan på en katastrof

in Brev · 01-04-2021 01:00:00 · 0 Kommentarer

Redaktör, De fyra apokalypsens ryttare, som galopperar in i 2000-talets 21:a år, är förebådare av moderna versioner av de bibliska katastroftankarna: pestartade epidemier av smittsamma sjukdomar, krig i form av kärnvapenförintelse, svält orsakad av klimatförändringar och död på grund av mänsklig försumlighet i kontrollen av nyskapad superteknik.

De tre första riskerna är alltför uppenbara när vi går på tå från det ena undantagstillståndet till det andra, men den fjärde, i form av artificiell intelligens, som ofta citeras men som inte förstås särskilt väl, är kanske den största potentiella katastrofen av de fyra.

Under det senaste decenniet har vi sett en häpnadsväckande explosion i tillämpningen av artificiell intelligens i förvaltningsverksamheter som sträcker sig från skatteuppbörd till skördekontroll och från medicinsk innovation till mord med 007-robotar. Besparingar i fråga om kostnadseffektivitet sägs vara enorma, även om de måste åtföljas av uppsägningar av överflödiga tjänstemän och mindre verkställande tjänstemän.

Men under de kommande tio åren kommer den informationsmängd som den intelligenta intelligensen förfogar över troligen att vara fyrkantig, vilket kommer att medföra enorma sociala förändringar som vi bara kan gissa oss till. Det finns två oroande aspekter. Den första är utsikten att den intelligenta intelligensen kommer att utvecklas till en beslutsfattande intelligens som är överlägsen dess skapare, och den andra är avsaknaden av ett globalt organ som har makt och befogenhet att reglera verksamheten i både statliga och privata företag.

Och innan ni avfärdar dessa prognoser som science fiction-fantasier bör ni vara medvetna om att den brittiska gemensamma kommittén för nationell säkerhetsstrategi har rekommenderat att det nuvarande G7-ordförandeskapet bör prioritera skapandet av en internationell tillsynsmyndighet som har möjlighet att införa restriktioner för att skydda världens befolkning från detta potentiella hot.

Oerhört mäktiga företag som Google, Microsoft och Facebook i väst och Baibu, Uniontech och Wechat i öst måste få bukt med sig och hindras från att i vinstsyfte utnyttja teknik som har potential att skydda - inte förinta - mänskligheten.

Låt oss hoppas att den grymma liemannen inte kommer att följa för tidigt i kölvattnet på de fyra ryttarna.

Roberto Knight,
Cavaleiro, TomarRelaterade artiklar

90 dagars Linit
I Brev - 19 Mar, 01h00

Vägskylt
I Brev - 05 Mar, 01h00

Re: Mast i bostadsområde
I Brev - 19 Feb, 01h00

Privat Covid Test
I Brev - 05 Feb, 13h33


Comments:

Var först med att kommentera den här artikeln
Interaktiva ämnen, skicka oss dina kommentarer / åsikter om den här artikeln.

Observera att Portugal News kan använda utvalda kommentarer i den tryckta utgåvan av tidningen.