Den så kallade "point break" är en annan typ av svågbrytning som uppstår när strandlinjen sträcker sig tillräckligt långt för att skapa en udde. När vågorna slår mot denna punkt bryts de och löper längs kustlinjen och bildar en lång våg.