I början av mars kommer ett brev från tullmyndigheterna där de meddelar att de har stoppat vår leverans av läkemedel och att vi ska vänta på deras uttalande om innehållet i sinom tid?

Vi är nu i slutet av mars, utan något svar från tullen och utan att postkontoret "torkar sina händer" i frågan.

Jag tror att tullen stoppade vår medicin när den anlände till Portugal vecka 2, att det sedan tog ytterligare två veckor att skicka "väntebrevet", och att vi nu är ytterligare tre veckor försenade, alltså sju veckor.

Jag misstänker att de, om ytterligare ett meddelande kommer in, kommer att vilja ha kvittot för medicinen för att kunna ta ut 40 procent IVA. Detta är naturligtvis inte möjligt eftersom vi får våra tabletter från NHS. De kommer sedan att skickas tillbaka till Storbritannien.

Denna process är ett totalt slöseri med tid och portugisiska offentliga medel, och det är det som gör att detta vackra land, fullt av vänliga människor, är så fattigt.

MICHAEL & JOAN BORRILL. Via e-post