Porto är Portugals näst största stad och en av Europas äldsta städer, och ett Porto med gågator skulle därför bevara arvet eftersom "de flesta historiska vägar inte är utformade för ett inflöde av tung trafik". Staden har undersökt detta, men enligt CIVITAS (ett EU-finansierat initiativ för att skapa renare och bättre transporter i städerna) har transportpolitiken tidigare varit inriktad på att bredda vägarna. Nu ligger fokus på bättre kollektivtrafik och på att skapa säkra vägar för fotgängare och cyklister. Detta exemplifierades förra året under "en dag i juni då invånarna kunde njuta av bilfria zoner, då 16 gator i stadens centrum och historiska stadskärna blev gågator".

Förutom i Porto var man också angelägen om att göra många av Lissabons vägar bilfria. Några följare föreslog Avenida da Liberdade, en av Lissabons mest kända shoppingstråk. Extraordinärt nog har vägen tio körfält för trafik, men delas på flera ställen av parker, mosaikbeläggningar och remsor med monument. När det gäller icke-fotgängare är det en bra plats som ser ganska grön ut, men det verkar som om många av våra följare skulle föredra att den blev helt bilfri. De andra sex städerna som folk gärna skulle vilja göra bilfria är London (särskilt Oxford Street), Manchester, Aten, Milano, Los Angeles och New York.

På det hela taget visade studien också att även om det skulle vara otroligt bra för människor och planeten att bli bilfria, måste tillgängligheten beaktas fullt ut. "Även om bilfria gator är bra kan det, om de genomförs på ett dåligt sätt, göra att vissa människor inte kan röra sig i en stad, särskilt personer med funktionshinder eller rörelsehinder. Det är särskilt viktigt att de genomförs tillsammans med verkligt tillgängliga kollektiva transporter där allas förmåga att navigera i en stad beaktas."