Porto och Lissabon bland de städer som flest vill bli bilfria

Av TPN/Lusa, in Nyheter, Norr, Lissabon, Hälsa & Miljö · 02-04-2021 12:00:00 · 0 Kommentarer

Det är uppenbart att färre bilar på våra gator och i våra städer är bättre för människans och planetens hälsa. Enligt Europeiska miljöbyrån kommer en förnyad satsning på gång- och cykeltrafik och kollektivtrafik för att minska luftföroreningarna efter en pandemi också att vara avgörande för att Europa ska kunna nå de långsiktiga hållbarhetsmålen. Nyligen meddelade Edinburgh att George Street kommer att vara gågata senast 2025, och bilfria gator blir alltmer populära. Euro news frågade sina 30 000 Instagramföljare var de helst skulle vilja se en gågata och Porto och Lissabon var bland de åtta städer som folk helst vill ha bilfria.

Porto är Portugals näst största stad och en av Europas äldsta städer, och ett Porto med gågator skulle därför bevara arvet eftersom "de flesta historiska vägar inte är utformade för ett inflöde av tung trafik". Staden har undersökt detta, men enligt CIVITAS (ett EU-finansierat initiativ för att skapa renare och bättre transporter i städerna) har transportpolitiken tidigare varit inriktad på att bredda vägarna. Nu ligger fokus på bättre kollektivtrafik och på att skapa säkra vägar för fotgängare och cyklister. Detta exemplifierades förra året under "en dag i juni då invånarna kunde njuta av bilfria zoner, då 16 gator i stadens centrum och historiska stadskärna blev gågator".

Förutom i Porto var man också angelägen om att göra många av Lissabons vägar bilfria. Några följare föreslog Avenida da Liberdade, en av Lissabons mest kända shoppingstråk. Extraordinärt nog har vägen tio körfält för trafik, men delas på flera ställen av parker, mosaikbeläggningar och remsor med monument. När det gäller icke-fotgängare är det en bra plats som ser ganska grön ut, men det verkar som om många av våra följare skulle föredra att den blev helt bilfri. De andra sex städerna som folk gärna skulle vilja göra bilfria är London (särskilt Oxford Street), Manchester, Aten, Milano, Los Angeles och New York.

På det hela taget visade studien också att även om det skulle vara otroligt bra för människor och planeten att bli bilfria, måste tillgängligheten beaktas fullt ut. "Även om bilfria gator är bra kan det, om de genomförs på ett dåligt sätt, göra att vissa människor inte kan röra sig i en stad, särskilt personer med funktionshinder eller rörelsehinder. Det är särskilt viktigt att de genomförs tillsammans med verkligt tillgängliga kollektiva transporter där allas förmåga att navigera i en stad beaktas."Relaterade artiklar


Comments:

Var först med att kommentera den här artikeln
Interaktiva ämnen, skicka oss dina kommentarer / åsikter om den här artikeln.

Observera att Portugal News kan använda utvalda kommentarer i den tryckta utgåvan av tidningen.