75 procent av kostnaderna - 1,7 miljoner euro - för det projekt som godkänts av SGMAI kommer att finansieras av EU-medel. Att stärka kontrollen av sjöfarten och öka den inre säkerheten på nationell nivå och EU-nivå är ett av de viktigaste målen för det nya automatiska identifieringssystemet (AIS) med fartyg och flera övervakningskameror.