Det regn som fallit under detta hydrologiska år, som inleddes i oktober, har lett till att nivåerna i de olika reservoarerna har stigit avsevärt, och den lagrade vattenmängden har nästan fördubblats i dammarna i östra Algarve, en delregion där det i regel regnar mindre.