På frågan om det redan är möjligt att ange ett datum för upphävandet av kontrollerna föredrog guvernören att inte säga något och hänvisade till en ny bedömning av den epidemiologiska situationen i båda länderna. "Vi vill alla att vi ska kunna återfå normaliteten, men det vi gör är en utvärdering varannan vecka och även här kommer vi inte att vara vårdslösa, det vill säga göra en prognos som motsägs av verkligheten", förklarade han. Gränserna till Spanien har varit stängda sedan den 31 januari på grund av pandemin covid-19, och endast rörlighet mellan de två länderna är tillåten vid de 18 godkända övergångsställena (PPA).

Enligt MAI hindrar begränsningarna inte inresan till Portugal för medborgare och innehavare av uppehållstillstånd i Portugal, men de som kommer från Storbritannien, Brasilien, Sydafrika och länder med en incidens av covid-19 som är lika med eller högre än 500 fall per 100 000 invånare, och som reser in i Portugal landvägen, måste följa en profylaktisk isoleringsperiod på 14 dagar i hemmet eller på en plats som anvisas av hälsovårdsmyndigheterna.

När Eduardo Cabrita talade till journalister kommenterade han också den balans som polisen för allmän säkerhet har gjort av operation #Páscoa hemma, där 370 personer greps mellan den 26 mars och den 5 april. "Säkerhetsstyrkorna registrerade inga särskilt betydande händelser under denna period och bidrog på ett avgörande sätt till att trafikrestriktioner mellan kommunerna följdes och att hälsoreglerna respekterades", sade han. Enligt ministern kommer det på onsdag att hållas ett nytt möte med övervakningsstrukturen för situationen i covid-19 och då kommer regeringen att ha "en mer övergripande bild" av det arbete som utförts under de senaste dagarna. Fortfarande när det gäller påsken tillade Eduardo Cabrita: "Den känsla som finns är att det fanns en utbredd uppfattning hos befolkningen att vi befinner oss i ett avgörande ögonblick och att det är viktigt att fortsätta på den väg som har lett oss till resultat som är uppmuntrande".