Miguel Albuquerque sade: "Vi samarbetar redan med utbildare och det kommer naturligtvis att vara ett av de områden som vi utvecklar och som kanske i första hand kommer att installeras på flygplatsen", sade han och påpekade att projektet fortfarande befinner sig i testfasen.

"Dessa hundar är utrustade med förmågan att upptäcka om personen är bärare av viruset eller inte", förklarade han och medgav att om projektet blir framgångsrikt kan regionregeringen upphäva skyldigheten att lämna in ett negativt PCR-test för inresa i regionen, som gäller sedan den 1 juli 2020.

Miguel Albuquerque betonade att denna "nya metod", vars rättsliga ram kommer att avslöjas senare, har "stor tillförlitlighet".

"De använder redan [sniffande hundar] i vissa länder och vi vill göra ett test här på Madeira", sade han och tillade: "Vi kommer att göra detta pilotförsök. Vi kommer inte att generalisera, men det är ett pilottest som kan fungera. Det är något som vi vill experimentera med".

Miguel Albuquerque sade att två hundar eventuellt skulle kunna användas i programmet.