I nästa fas har "den första elektroniska informationsutrustningen placerats och anslutits till befolkningen" i Lissabon.

Högtalarsystemet är installerat på torget Império och dess huvudsyfte är att "informera och öka medvetenheten bland befolkningen om risker, åtgärder och beteenden för självskydd och andra ämnen inom ramen för civilskyddet".