"Pandemin är en viktig faktor i denna tid och vi tror att jordbruket kan bidra på ett avgörande sätt till att ekonomin återhämtar sig", sade regionsekreteraren.

António Ventura sade att jordbruket kommer att ha en investering på 122 miljoner euro år 2021.

"Investeringsplanen för jordbruk och landsbygdsutveckling omfattar en total offentlig investering på cirka 122 miljoner euro, varav 59,5 miljoner euro motsvarar medel som investeras direkt av den autonoma regionen Azorerna och 62 miljoner euro av gemenskapsmedel", förklarade han.

Den regionala sekreteraren tillade också att det inom ramen för återhämtningsplanen (PRR) planeras en investering på 37 miljoner euro i den regionala jordbrukssektorn och betonade vikten av stödåtgärder för jordbruksproducenter, vars inkomster påverkades av Covid-19-pandemin.

"Den nuvarande pandemin har också i hög grad påverkat producenternas inkomster genom den minskade konsumtionen", påpekade han.

António Ventura erinrade också om att det pris som betalas till mjölkproducenterna på Azorerna är det lägsta i Europa, vilket understryker "hur svårt det är att bedriva jordbruksverksamhet" i skärgården.

Å andra sidan betonade tjänstemannen att regionen måste fortsätta med ekologisk produktion och "minska beroendet av externa livsmedel".