Projektet Eat4Change riktar sig till ungdomar mellan 15 och 35 år och syftar enligt ett uttalande från ANP/WWF till att göra dem medvetna om matens inverkan på hälsan och planeten, och till "en större kritisk förståelse för deras val som konsumenter och aktiva medborgare".

Under de kommande veckorna kommer flera digitala innehåll att släppas på ANP/WWF:s sociala nätverk, där flera offentliga personer kommer att berätta om sina mat- och konsumtionsvanor, men också om de skäl som får dem att skydda vår planet genom hållbar mat.

"Det här initiativet är en internationell insats för att öka medvetenheten bland de europeiska medborgarna om vikten och det brådskande i att införa hållbara kostvanor som respekterar människors hälsa och vår planets gränser", säger ANP/WWF:s verkställande direktör Angela Morgado, som citeras i uttalandet.

"Det här är ett projekt där vi kommer att prata mycket om var och en av oss har en viktig roll för planetens hälsa", tillägger hon.

Projektet startade på internationell nivå i maj 2020 och kommer att samarbeta med företag och myndigheter så att mer hållbara produktionsmetoder införs.

Initiativet, som ursprungligen lanserades i maj 2020 av WWF Finland, fortsätter fram till april 2024.

ANP/WWF framhåller att i Portugal är otillräckliga matvanor ansvariga för att 15,4 procent av befolkningens friska levnadsår går förlorade.

Med utgångspunkt i en rapport som WWF tog fram 2020 visar föreningen att i Portugal skulle en övergång till kostvanor som respekterar planeten leda till en minskning av den förtida dödligheten med cirka 14 procent, främst genom en minskning av det dagliga intaget av livsmedel med cirka 13 procent, men också genom en ökad konsumtion av baljväxter på bekostnad av rött kött, fjäderfä, mejeriprodukter och ägg, och genom att man föredrar lokala, säsongsbetonade eller ekologiska livsmedel.

Eat4Change-projektet finansieras av Europeiska kommissionens program för utvecklingsutbildning och medvetandehöjande åtgärder och syftar till att bidra till en övergång till mer hållbara kostvanor och metoder för livsmedelsproduktion, vilket bidrar till att förbättra de ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållandena i Europa och utvecklingsländerna.