Efter att Lousãs kommun deltagit i projektet "Bevara Naturen", som främjas av E-REDES, fick kommunen 40 000 inhemska träd som kommer att planteras i kommunen fram till november 2021.

Lousãs kommun kommer att få 15 000 korkekar, 12 500 arbutusträd och 12 500 portugisiska ekar för att "återplantera Lousã".

Projektet inleddes med att ett träd planterades i stadsparken och "flera skrivelser om åtagande undertecknades" med kommunens församlingsråd (Serpins, Lousã och Vilarinho, Gândaras, Foz de Arouce och paret Ermio), med styrelsen för Baldios från Extinta Parish i Vilarinho, Lousã, Candal, Cerdeira och Catarredor, som kommer att ta över den trädplantering som erbjuds av E-REDES.

"Dessa avtal syftar till att göra hela planterings- och övervakningsprocessen för arter mer effektiv och ändamålsenlig", säger denna kommun i distriktet Coimbra.

Planteringarna kommer att besökas den 23 november, på de autonoma skogarnas dag.

Initiativet hade en budget på 250 000 euro, och kommunerna valdes ut enligt beslut av en jury bestående av E-REDES och institutet för naturvård och skogsskydd.

Initiativet ger ett "relevant bidrag till återhämtning av den biologiska mångfalden och begränsning av klimatförändringarna".