En Facebook-sida skapades där människor kunde lägga upp saker som de inte längre behövde och dessa matchades med familjer som behövde dem och transporterades till dem.

Ursprungligen bestod dessa donationer främst av kläder, babyutrustning och små hushållsartiklar. I takt med att välgörenhetsorganisationen blev mer känd erbjöds större föremål, så att varje donation kunde bestå av en enda bit eller innehållet i en hel villa.
Fler volontärer rekryterades och arbetet fortsatte att växa.

Alla behövande familjer kunde be om hjälp, men vi var särskilt angelägna om att hjälpa de familjer som befann sig i kris. Det kunde handla om en familj som drabbats av en husbrand, som lämnat ett missbruksförhållande eller där det fanns ett hot om att barnen skulle omhändertas på grund av bristande resurser.

Allt eftersom arbetet fortskred gick vi över till att hjälpa föräldrarna att hitta arbete, söka bostad och bygga upp sin egen självkänsla och självständighet.

Gruppen började också stödja hemlösa människor genom att ta med sig mat, kläder etc. ut på gatorna, och genom att bli vän med och stödja några av de mest utsatta människorna i samhället.

Vi har alltid samarbetat med andra välgörenhetsgrupper eftersom vi anser att vi genom att arbeta tillsammans kan uppnå mer för dem som behöver det mest. Vi har framför allt arbetat tillsammans med Arm in Arm - en av våra partnerorganisationer - samt med soppkök och insamlingsorganisationer.

Vem som helst kan be om hjälp via ett privat meddelande i vetskap om att vi respekterar deras konfidentialitet, och även om familjerna är fria att själva lägga upp inlägg på Facebook-sidan avslöjar vi inte namn eller använder fotografier, så ingen behöver vara orolig för att kontakta oss.