I ett uttalande som skickades till Lusa sade kommunen Castelo Branco att projektet "räknar med stöd från Albatroz Engenharia för utbildning, skapande av manualer och operativa förfaranden och planering av uppdrag i Barrocal".

"Castelo Branco har antagit en mycket aktiv roll när det gäller entreprenörskap och innovation. Det projekt som håller på att utvecklas är ett bra exempel på att föra näringslivet närmare allmänheten", säger borgmästaren José Augusto Alves.

Borgmästaren understryker att han vill fortsätta med entreprenörskapet och med att ta hänsyn till näringslivet i regionen, "för att göra rättvisa åt erkännandet av Castelo Branco som en europeisk entreprenörsregion".

Enligt kommunen kommer drönarna att fungera som ett komplement till det befintliga säkerhetssystemet.

"De kommer att bidra till att motverka beteenden som innebär att de regler som fastställts för parken inte följs, och de kommer också att fungera som skydd och stöd vid eventuella förluster eller andra motgångar som kan inträffa", står det i meddelandet.

Castelo Brancos stadsfullmäktige har investerat 1,4 miljoner euro i skapandet av naturparken Barrocal, som ingår i de klassificerade områdena Geopark Naturtejo World UNESCO och Biosphere Reserve Transfrontier Tejo|Tajo Internacional.

Parken är 40 hektar stor och har en besöksbar yta på 11 hektar med sju utsiktspunkter, flera intressanta geologiska formationer, vandringsleder och naturstigar, lekplats för barn, fågelobservatorium och andra naturattraktioner.