Den landsomfattande studien om fattigdom visar att 60 procent av landets mest behövande människor har ett arbete, antingen säsongsarbete eller deltidsarbete, men att de ändå kämpar för att få mat på bordet.

Endast 13 procent av de portugiser som anses vara fattiga är arbetslösa, medan 27 procent är låginkomstpensionärer.

Andra faktorer som enligt forskarna bidrar till fattigdom är skilsmässa eller långvarig sjukdom.