Enligt EudraVigilance, som rapporterar om biverkningar av läkemedel, var cirka 3 000 av de 3 650 klagomål som registrerades i Portugal relaterade till vaccinet från Pfizer.

AstraZeneca-vaccinet stod för 15 procent av alla klagomål, eller cirka 500. På europeisk nivå verkade kvinnor vara mer benägna att drabbas av biverkningar och stod för nästan 75 procent av klagomålen som rörde AstraZeneca.