"EMA fortsätter sin granskning, men anser fortfarande att fördelarna med vaccinet när det gäller att förebygga Covid-19 överväger riskerna för biverkningar", skriver den europeiska tillsynsmyndigheten i ett pressmeddelande.

En dag efter tillkännagivandet om att man i USA avbrutit administreringen av en-dosvaccinet från Janssen, ett läkemedelsföretag inom Johnson & Johnson-koncernen, efter rapporter om blodproppar som eventuellt kan vara förknippade med att ta läkemedlet, påminner det europeiska läkemedelsverket om att det också har analyserat situationen sedan fredagen den 9 april och räknar med att "utfärda en rekommendation nästa vecka".

"Myndighetens vetenskapliga yttranden ger EU:s medlemsstater den information de behöver för att fatta beslut om användningen av vacciner i sina nationella vaccinationskampanjer".

Amerikanska hälsomyndigheter rekommenderade "en paus" i administreringen av Janssens vaccin mot Covid-19, för att möjliggöra utredning av rapporter om blodproppar som kan vara förknippade med att ta läkemedlet.

Centren för sjukdomskontroll och prevention och den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten sade i ett gemensamt uttalande att de undersökte blodproppar som upptäckts hos sex kvinnor inom några dagar efter att de tagit Janssens vaccin i kombination med låga trombocytantal.

De första 30 000 doserna av Janssen-vaccinet skulle enligt planerna anlända till Portugal den 14 april, men Johnson & Johnson meddelade att man skulle skjuta upp sändningen av läkemedlet till Europa på grund av ett förebyggande avbrott i USA.

Vaccinationskampanjen i EU har präglats av stora förseningar i AstraZenecas vaccinleveranser och av läkemedlets biverkningar, med tanke på dess bekräftade koppling till mycket sällsynta fall av blodproppsbildning.

Det finns för närvarande fyra vacciner som är godkända i EU: Pfizer/BioNTech, Moderna, Vaxzevria (AstraZenecas nya vaccinnamn) och Janssen.

Europeiska kommissionen meddelade den 14 april att den köpt ytterligare 50 miljoner doser av vaccin mot Covid från BioNTech/Pfizer, vilket innebär att 250 miljoner doser kommer att levereras under andra kvartalet, efter problem med Janssens läkemedel.

Den 14 april meddelade EU:s verkställande organ också att Europeiska unionen har nått 100 miljoner doser av vaccin mot Covid-19 som administrerats av europeiska länder, vilket innebär att sammanlagt mer än 126 miljoner doser har tagits emot, vilket motsvarar 7,5 procent av europeiska vuxna.