Tidigare siffror för dessa indikatorer, som offentliggjordes i måndags, visade på en nationell Rt på 1,04 och en förekomst av 70 fall per 100 000 invånare. I den gemensamma epidemiologiska bulletinen från generaldirektoratet för hälsa och det nationella hälsoinstitutet (INSA) som publicerades i dag, ökar siffrorna för enbart det portugisiska fastlandet också från 1,03 till 1,05 när det gäller Rt och från 67,4 till 69 när det gäller genomsnittsvärdet av infektionsfall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna.

Dessa indikatorer är de kriterier som regeringen fastställt för den kontinuerliga utvärderingen av den begränsningsprocess som inleddes den 15 mars. Den 11 mars, i samband med presentationen av öppningsplanen, sade premiärminister António Costa att åtgärderna för återöppnande kommer att ses över när Portugal överskrider "120 nya fall per dag per 100 000 invånare i 14 dagar" eller när rt - det genomsnittliga antalet sekundära fall till följd av ett fall som smittats av viruset - överskrider 1. Pandemin covid-19 har krävt minst 2 961 387 dödsfall i hela världen, vilket är resultatet av mer än 137,4 miljoner fall, enligt en rapport från den franska myndigheten AFP. I Portugal har 16 931 personer avlidit av 828 857 bekräftade fall av infektion, enligt en bulletin som publicerades i dag av generaldirektoratet för hälsa.