En talesman för flygbolaget bekräftade i dag i ett uttalande att företaget kommer att överklaga beslutet till EU-domstolen, EU:s högsta förvaltningsorgan: "En av EU:s största bedrifter är skapandet av en verklig inre marknad för lufttransporter. Europeiska kommissionens godkännande av finskt, danskt och svenskt statsstöd strider mot gemenskapsrättens principer", sade Ryanairs talesman. Ryanair, Europas ledare inom lågprissektorn, anser att TGUE-beslutet upphäver "30 års liberaliseringsprocess" på denna marknad, eftersom det tillåter dessa länder att "bevilja fördelar" till "sina nationella flaggbolag" gentemot "effektivare konkurrenter", enligt ett kriterium som "enbart bygger på nationalitet".

"Vi kommer nu att be EU-domstolen att upphäva dessa orättvisa subventioner i konkurrensens och konsumenternas intresse", sade talesmannen. I flera liknande domar ansåg EU-domstolen i dag att allt sådant stöd var "förenligt" med EU-rätten, samtidigt som den i det finska fallet konstaterade att "garantin var nödvändig för att avhjälpa den allvarliga störningen i den finska ekonomin, med hänsyn till Finnairs betydelse för denna ekonomi". I Sveriges och Danmarks fall i Scandinavian Airlines System (SAS) tillämpar domstolen samma resonemang och avvisar Ryanairs argument, ett flygbolag som också fick Europeiska kommissionen att ge den spanska regeringen tillstånd att finansiera räddningen av Air Europe genom fonden för stöd till strategiska företags solvens.

Ryanair insisterade i dag på att den "slappa" hållning som EU:s verkställande organ har intagit när det gäller statligt stöd som syftar till att lindra konsekvenserna av pandemin inom sektorn, har gjort det möjligt för vissa medlemsländer att "utvidga öppna kontroller" till att omfatta "deras flygbolag". "Europeiska kommissionen har hastigt godkänt mer än 30 miljarder euro i diskriminerande statligt stöd sedan krisens början", avslutar Ryanair i uttalandet. Dessa 30 miljarder euro i statligt stöd till luftfartssektorn omfattar bland annat stöd till flygbolagen Lufthansa Group (11 miljarder), Air France-KLM (10,6 miljarder), Alitalia (3,5 miljarder), SAS (1,3 miljarder), Finnair (1 200 miljoner euro) och TAP (1 200 miljoner euro), understryker Ryanair i uttalandet. Flygbolagen Norwegian, LOT, Condor och Air Europa har fått det resterande statliga stöd som godkänts av Europeiska kommissionen.