Portugal, som är beroende av turismen, har det roterande ordförandeskapet och ansvarar för att förhandla om det nya passet med medlemsstaterna. Det skulle göra det möjligt att tillåta internationella resor, trots blockets tröga vaccinationskampanj och riskerna med nya varianter av coronavirus.

Sedan pandemins början har hotellintäkterna sjunkit med 74 procent medan inhemska och utländska turister har minskat med 71 procent.