Mannen greps efter att en europeisk arresteringsorder utfärdats för att gripa honom.

I samband med detta grep SEF-tjänstemännen också fem medborgare på Lissabons flygplats för att de innehade falska resehandlingar. Två greps när de försökte resa till Dublin, Irland, och en tredje till Kanada.