Han erinrade om att den gällande regeln för flygresor är att passagerare som kommer från länder som har färre än 500 fall av covid per 100 000 invånare tillåts resa in i landet så länge de har ett negativt test.

Andra får resa in men måste genomgå tester och karantän.