Ett par ordentliga hörlurar kan vara en livräddare i en låst situation. De kan stänga ute ljudet från bullriga lägenhetskamrater eller barn, så att du verkligen kan fokusera på ditt Zoom-möte. Eller så kan de fungera som ett viktigt verktyg för att fokusera, så att du kan ta itu med en hotande deadline på jobbet.

Men om de inte används på rätt sätt varnar experterna för att både hörlurar och öronproppar kan skada din hörsel, särskilt om du använder dem för länge eller spelar för hög musik. Nyligen lanserade Apple en ny säkerhetsfunktion som gör att volymen för iPhone- eller AirPod-hörlurar sänks automatiskt när den överstiger 90 decibel under mer än fyra timmar i veckan, för att skydda användarnas öron.

Men om du övervakar din egen användning, hur kan du skydda dina öron och undvika onödiga skador? Vi bad experter att ge oss en förklaring.

Vad är risken med höga hörlurar?

"Ett friskt öra har vissa inbyggda skyddsmekanismer som förhindrar att höga ljud orsakar skada", förklarar Joseph Manjaly, öron- och hörselkirurg på OneWelbeck. "Vi vet dock att både långvarig exponering för höga ljud under flera timmar och mycket höga plötsliga ljud kan orsaka irreversibla skador på innerörat, vilket leder till hörselnedsättning och tinnitus.

"Det är viktigt att begränsa antalet timmar per dag som du använder hörlurar med hög volym, och du bör också undvika att somna med hörlurar som spelar musik."

Är hörlurar i örat en större hälsorisk än hörlurar över örat?

"Nej, det viktiga är den totala ljudvolymen som spelas in i öronen", säger Manjaly. "Världshälsoorganisationen rekommenderar sammanlagt 40 timmars exponering per vecka för volymnivåer som inte är högre än 80 dB för vuxna och 75 dB för barn på personliga lyssningsenheter."

Behöver vi vila våra öron från att använda hörlurar?

"Det beror verkligen på volymnivån och hur länge du lyssnar", förklarar den rådgivande audiologen Wayne Ellis. "Den dagliga rekommenderade säkra volymnivån för alla ljud är under 85 decibel, under högst åtta timmar. Det motsvarar att lyssna på en matmixer i åtta timmar.

"Ett normalt samtal ligger vanligtvis på 60-70 dB, och du kan lyssna säkert på den nivån så länge du vill. Det är värt att ta pauser på minst fem minuter varje timme för att vara på den säkra sidan och ge dina öron vila. Om du dessutom använder en volymbegränsare på din enhet kan du inte höja musiken utan att märka det."

Hur kan vi annars skydda våra öron och vår hörsel?

"Om du ofta lyssnar via hörlurar är det värt att investera i ett par skräddarsydda och bullerdämpande hörlurar", föreslår Manjaly. "Dessa gör att du kan lyssna på lägre volymer än vad som annars behövs.

"Det är också tillrådligt att bära hörselskydd i högljudda miljöer, till exempel om du utsätts för mycket buller genom ditt yrke.

Om du upplever hörselnedsättning eller tinnitus ska du söka hjälp hos en audionom."

Patrick D´Haese, audiolog på Med-el, tillägger: "Det är oroväckande att vi trots att vi är vana vid regelbundna hälsokontroller misslyckas med att ta hand om vår hörsel.

"Man skulle inte gå flera år utan att besöka tandläkare eller optiker, men många vuxna har aldrig gjort ett hörseltest. Jag uppmanar alla som inte har gjort det att boka en tid, besöka sin husläkare eller en audionom och göra detta till en del av sin regelbundna hälsokontroll."

PA/TPN