Mars månad stod för 45 procent av den totala faktureringen under årets första tre månader och är redan den bästa faktureringsmånaden för fastighetsmäklare sedan december 2019.

Under första kvartalet 2021 var det genomsnittliga priset för sålda fastigheter 150 936 euro, en ökning med 11 procent jämfört med samma period. ERA noterade också en omsättning på 17 miljoner euro i fastighetsförmedlings provisioner och listade cirka 9 081 fastigheter.

"Även om årets första kvartal präglades av nästan två månaders instängdhet lyckades vi hålla vår verksamhet igång på ett smidigt sätt och det är med stor entusiasm som vi i mars 2021 uppnådde de bästa resultaten sedan den sista månaden av 2019, vilket säger oss att fastighetssektorn återfår sin fulla dynamik och reagerar på de positiva tecknen på landets återhämtning", säger Rui Torgal, generaldirektör för ERA Portugal.

I mars sålde ERA Portugal cirka 1 100 fastigheter, vilket motsvarar 45 procent av det totala antalet sålda fastigheter under första kvartalet 2021 och en ökning med 100 procent jämfört med samma period förra året.

"Förutom de exceptionella resultat vi uppnådde var mars månad också mycket speciell för ERA eftersom vi återigen valdes till ett Trusted Brand och utmärkte oss av Great Places to Work som det näst bästa företaget att arbeta på i Portugal. Det var en månad med många framgångar för företaget och våra anställda är den största anledningen till alla dessa framgångar", säger Rui Torgal.