Skolans motto "lära genom att dela med sig" är tydligt på alla områden och kan ses i skolans hängivenhet till mångkulturalism, som man närmar sig genom att fokusera på kommunikation och uttryck, inspiration och utställningar samt skapande och experimenterande, där alla dessa områden utvecklas inte bara genom studier utan också genom konst, musik, mat och sociala evenemang.

Med mer än 45 nationaliteter bland eleverna och 20 nationaliteter bland lärarna på skolan är det inte bara önskvärt utan också nödvändigt att främja en känsla av mångkultur när man arbetar för att skapa en känsla av delaktighet för alla.

International Sharing School är stolt över att fira alla olika kulturer inom skolan, både dagligen och genom särskilda evenemang.

Varje torsdag är internationell torsdag på ISS och den dagen väljs ett land ut från skolgemenskapen för att firas i köket. Detta innebär att maten för lärarna och eleverna under hela dagen återspeglar det utvalda landet, vilket gör att mångkulturen kommer in i verkligheten så att alla kan uppleva den på ett tillgängligt, informativt, pedagogiskt och roligt sätt.

Skolan firar också många olika evenemang från olika kulturer, från det kinesiska nyåret till det persiska nyåret, ramadan, Holi, jul för katoliker och ortodoxa och många fler som ett sätt att fördjupa skolgemenskapen i traditioner och kulturer från hela världen.

Även om den dagliga undervisningen på skolan sker på engelska, undervisas eleverna även i andra språk, bland annat portugisiska, kinesiska, ryska, franska, tyska och spanska. Detta gör det möjligt för eleverna att inte bara bredda sina språkkunskaper, som är ett viktigt redskap i den moderna världen, utan också att engagera sig djupare i de kulturer som de arbetar med.

Kodning och robotteknik är också en viktig del av läroplanen och integreras i elevernas matematiklektioner. Kodning för problemlösning gör att barnen kan förbereda sig för en okänd framtid. Vi vet att 70 procent av jobben i dag inte längre kommer att finnas om tio år, och av dessa kan vi bara förutse vad 20 procent av de nya jobben kommer att vara. På grund av detta förbereder skolan barnen på att möta de okända 80 procenten genom mjuka färdigheter, anpassningar och flexibilitet.

Mer information om International Sharing School finns på följande webbplats: https://www.sharingschool.org/.