"Från och med den 26 april börjar vi med masstester av befolkningen i den autonoma regionen Madeira i samarbete med apoteken, ett projekt som kommer att presenteras den 23 april", sade tjänstemannen vid sitt besök på vaccinationscentret i Santa Cruz i Porto Novo, där 470 personer i åldersgruppen över 70 år kommer att vaccineras.

Pedro Ramos sade också att testerna kommer att göras från 16 års ålder och var 14:e dag, i enlighet med Världshälsoorganisationens (WHO) riktlinjer, efter att också ha meddelat att regionen kommer att få 17 550 nya vaccindoser från Pfizer.

Trots bakslagen med AstraZenecas och Johnsons vacciner ansåg Pedro Ramos att processen "går som förväntat".

"Den 11 april hade 60 014 vacciner mot Covid-19 administrerats i den autonoma regionen Madeira (RAM), sedan den 31 december 2020", står det i ett pressmeddelande som då utfärdades av det regionala sekretariatet för hälsa och räddningstjänst (SRSPC), och det betonas att "de vaccinerade personerna integrerar de prioriterade grupperna som definierats i den regionala vaccinationsplanen mot Covid-19 i RAM, enligt tilldelningen av vacciner till regionen".

Av det totala antalet administrerade vacciner (60 014) motsvarar 41 844 administreringen av den första dosen och 18 170 var andra doser av vaccinet, vilket för SRSPC "innebär att 7,1 procent av den bofasta befolkningen redan har vaccinerats fullt ut och 16,5 procent fått första dosen av vaccinet".

Förra veckan administrerades 11 512 vacciner, vilket för den regionala hälsomyndigheten innebär "det högsta antalet vacciner som administrerats under sju dagar, hittills".

I den regionala vaccinationsplanen mot Covid-19 fastställs tre faser, där man börjar med prioriterade grupper, följt av personer med komorbiditet och sedan resten av befolkningen.

Man räknar med att 50 000 personer kommer att vaccineras i den första fasen, ytterligare 50 000 i den andra fasen och slutligen 100 000 personer, med målet att nå 70 procent av regionens befolkning (cirka 260 000 invånare) i slutet av september.