Enligt en ny serologisk studie har 27 procent av befolkningen utvecklat antikroppar, antingen på grund av att de har blivit smittade eller fått minst en dos av vaccinet.

Forskarna uppskattar att infektionssiffrorna har sexfaldigats sedan september förra året och att 1,3 miljoner människor har smittats.

Uppskattningsvis hälften av detta antal är omedvetna om att de har smittats av COVID eftersom de är symtomfria.