Detta tillkännagav stats- och finansminister João Leão efter att ministerrådet godkänt stabilitetsprogrammet för 2021/2025, vilket innebär en nedrevidering av den tidigare prognosen på 8,2 procent.

Ministern motiverade ökningen med "återkomsten av den aktiva befolkningen", vilket kommer att bidra till "normaliseringen av den ekonomiska aktiviteten".