Vid en presskonferens sade INE:s ordförande Francisco Lima att fram till klockan 11.00 den 19 april, den folkräkningsdag som alla svar måste hänvisa till, hade mer än 90 000 förfrågningar lämnats in.

Under de senaste två veckorna har de av INE anlitade uppgiftslämnare skickat ut cirka 4,5 miljoner brev med koder för att besvara enkäten på https://censos2021.ine.pt. De täcker mer än sex miljoner hushåll, varav 1,6 miljoner inte är vanliga bostäder.

Francisco Lima medgav att INE:s webbplats under förmiddagen hade problem med att komma åt och rådde personer som vill svara och inte kan komma åt att "vänta några minuter och försöka igen".

Svaren på enkäten om folkräkning bör helst lämnas in senast den 3 maj och svaren kan också lämnas på distans via telefon eller i församlingsråd.

Stats- och presidentminister Mariana Vieira da Silva betonade att "under en pandemi är folkräkningen en ännu mer komplicerad operation" och uppmanade till att så många svar som möjligt ska lämnas via Internet.

Även om det skulle bli nödvändigt för folkräknarna att gå hem till folk för att samla in svaren på pappersenkäten - en möjlighet som fortfarande finns och som bör inträffa från mitten av maj - har INE samordnat sig med generaldirektoratet för hälsa för att göra allting på ett säkert sätt.

Maria Vieira da Silva påpekade också att en nyhet i denna folkräkning är att det finns översättningar till elva språk i enkäten, och att den döva befolkningen också kan få tillgång till översättningen på portugisiskt teckenspråk.

INE-tjänstemannen påpekade att det är obligatoriskt att svara på folkräkningarna och att lagen föreskriver böter för dem som inte svarar.

INE:s stödlinje för folkräkning 2021 fungerar mellan kl. 9.00 och 21.00 med numret 210 542 021.