"Enligt den insamlade bevisningen skaffade två av de svarande, som bildade ett par, två barn och två andra svarande, som också bildade ett par, ett barn. Den femte svaranden skaffade också ett barn", enligt parlamentsledamoten, som anklagade dem för att ha begått brott som människohandel och förfalskning av dokument.

Parlamentsledamoten sade att de fem personerna, som nu är åtalade, "fick reda på via Internet att en kvinna var villig att leverera ett nyfött barn i utbyte mot pengar".

Barnen överlämnades till de åtalade kort efter födseln och registrerades civilt som döttrar till den biologiska modern och ett av parterna i varje par.

Han tillägger att tre av de tilltalade, för att garantera att de uteslutande skulle utöva föräldraansvaret, ingick avtal för att reglera detta, och att "mamman aldrig mer skulle ha någon kontakt med barnen".

Barnens biologiska föräldrar ställdes inför rätta i en separat process som avslutades 2020, i domstolen i São João Novo, med att kvinnan dömdes till nio års fängelse och mannen till fem år och åtta månaders fängelse.

Enligt Lusa ska försäljningen av barnen ha gett paret sammanlagt 89 000 euro.