"EMA har funnit en möjlig koppling till mycket sällsynta fall av ovanliga blodproppar med låga blodplättar, [...] men bekräftar att det övergripande förhållandet mellan risk och nytta fortfarande är positivt", säger den europeiska tillsynsmyndigheten i ett uttalande.

EMA påpekar att dess säkerhetskommitté för humanläkemedel därför vid dagens möte har beslutat att "en varning om ovanliga blodproppar med låga blodplättar bör läggas till i produktinformationen för Janssens vaccin", och att den bör "listas som mycket sällsynta biverkningar av vaccinet".

Det handlar om en utredning från EMA om åtta sällsynta fall av blodproppar i samband med låga nivåer av blodplättar efter att ha tagit vaccinet i USA, varav ett var dödligt, av totalt sju miljoner vaccinerade personer.

Eftersom covid-19 "är förknippat med en risk för sjukhusvistelse och dödsfall" insisterar EMA på att "de övergripande fördelarna med Janssens vaccin när det gäller att förebygga sjukdomen uppväger riskerna för biverkningar".

Den europeiska tillsynsmyndigheten för AstraZenecas vaccin mot covid-19 har redan haft en liknande uppfattning.

I denna undersökning fann EMA också att "alla fall inträffade hos personer under 60 år inom tre veckor efter vaccinationen, de flesta av dem kvinnor", utan att ha kunnat bekräfta specifika riskfaktorer, identiskt med vad som redan hade förekommit sagt om AstraZeneca-vaccinet.

"Hälsovårdspersonal och personer som kommer att få vaccinet måste vara medvetna om möjligheten av mycket sällsynta fall av blodproppar", sade enheten, som dock upprepade den "säkra och effektiva användningen av vacciner mot Covid-19".

Den 9 april inledde EMA en utredning om fall av blodpropp i staterna efter att ha tagit Johnson & Johnsons vaccin Covid-19, dagar innan läkemedlet kom till Europeiska unionen (EU).

Redan den 13 april rekommenderade amerikanska hälsovårdsmyndigheter ett uppehåll i administreringen av Janssens vaccin mot Covid-19, för att möjliggöra en utredning av rapporter om blodproppar som eventuellt kan ha samband med att man tagit läkemedlet.

Denna situation ledde till att företaget försenade sändningen av en-dosläkemedlet till Europa.

I onsdags mottog Portugal de första 31 200 doserna av Janssens vaccin mot covid-19, som har förvarats i väntan på ett beslut från den europeiska tillsynsmyndigheten.