Dessa personer är antingen omöjliga att spåra för de brottsbekämpande myndigheterna eller har upprepade gånger underlåtit att infinna sig i domstol för att svara på anklagelser som riktats mot dem.

Majoriteten av dessa fall rör brott som begåtts bakom ratten, t.ex. körning utan körkort eller under alkoholpåverkan.

Personer som inte har fått sin tid med rättvisan drabbas av restriktioner, t.ex. att de inte kan förnya sina identitetshandlingar, använda den nationella hälso- och sjukvården eller betala sina elräkningar.