Statsministerns och ordförandeskapets team hördes i kommissionen för konstitutionella frågor, rättigheter, friheter och garantier, i en regementsutfrågning, under vilken statssekreterare Cláudia Pereira betonade att regeringen även under pandemin fortsatte "att ta emot de mest behövande" och att landet tog emot 116 flyktingar.

"Vi kommer under de kommande veckorna att ta emot ytterligare 50 flyktingar, varav 24 är ensamkommande barn från Grekland", sade hon och betonade att detta är en insats av den höga kommissionen för migration (ACM) i samarbete med andra offentliga institut.

Enligt Cláudia Pereira har denna insats gjorts på fyra nivåer, från ökningen av antalet flyktingar som tas emot i Portugal, förstärkningen av övervakningen, ökningen av antalet involverade enheter och genom bättre finansieringsvillkor.

Statssekreteraren gav som exempel det portugisiska programmet för mottagningsspråk, som har en ny enhet för personer som talar icke-latinska alfabet, eftersom de flesta flyktingar kommer från Syrien och de ensamkommande barnen huvudsakligen kommer från Pakistan och Afghanistan.

Cláudia Pereira sade att ACM kommer att öppna anbudsförfaranden till ett värde av 4 miljoner euro för enheter som arbetar med migranter och flyktingar, och betonade att det totala offentliga bidraget säkerställs genom statsbudgeten.

När det gäller registrering av väljare sade statssekreteraren att arbete har utförts i kommunerna för att uppmuntra invandrare att registrera sig. Pereira tillade att det snart kommer att genomföras kampanjer på sociala nätverk och genom utdelning av broschyrer.