Mariana Vieira da Silva, som hördes i parlamentet inom ramen för en regementsutfrågning i utskottet för konstitutionella frågor, rättigheter, friheter och garantier, sade att "mer än fyra tusen medborgare redan har registrerat sig på denna plattform", och tillskrev detta resultat till "ett omfattande spridningsarbete av ACM [högkommissarie för migration]".

"För att se till att ingen lämnas bakom, inom ramen för vaccinering med covid-19, skapades en onlineplattform som gör det möjligt att registrera utländska medborgare som ännu inte har något utente-nummer", betonade ministern.

Enligt ministern förstärkte pandemin behovet av ett offentligt svar på utlänningar som bor i Portugal och betonade att det redan i mars 2020 bestämdes att den som befann sig i en irreguljär situation i landet, men med en pågående process med utlänningstjänsten och gränserna (SEF), skulle få sin situation tillfälligt reglerad, något som förnyades i november.

I det avseendet meddelade hon att dessa tidsfrister "snart kommer att förlängas genom en ny förordning som ger mer skydd åt invandrare som befinner sig i denna situation", dock utan att ännu ha fastställt något datum.

Om du inte har ett utente-nummer kan du anmäla dig för vaccin i Portugal här: https://servicos.min-saude.pt/covid19/vacinacao-nao-utente.