I hela världen ligger UC på 21:a plats i denna globala klassificering, som leds av University of Manchester, enligt den tredje upplagan av rankingen "The Times Higher Education Impact Rankings 2021".

Detta initiativ från den brittiska facktidningen "The Times Higher Education" analyserar universitetens "globala framgång" när det gäller att uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling.

"Med en total 'poäng' på 92,7 av 100 var UC den institution som hade det bästa övergripande resultatet i Portugal när det gäller att uppfylla hållbarhetsmålen", säger högskolan i ett uttalande.

För universitetets rektor Amílcar Falcão är de uppnådda resultaten "en källa till stolthet och uppmuntran, men de är lika uppmuntrande som de är utmanande eftersom det finns mycket mer att göra".

"Att skapa social medvetenhet, föregå med gott exempel och förena sina krafter är grundläggande för att kollektiva mål ska kunna uppnås, vilket involverar våra studenter för vilka morgondagen kommer att vara den värld de måste leva i", säger Amílcar Falcão.

Det var i uppfyllandet av SDG 2, "utrota hunger", som universitetet i Coimbra uppnådde "en bättre klassificering och anses vara det tredje bästa universitetet i världen när det gäller att uppfylla detta mål".

"Strategin för att bekämpa matsvinn, förekomsten av sociala måltider (som utgjorde 74 procent av de måltider som såldes under 2019), tillhandahållandet av matkorgar av de sociala handlingstjänsterna till universitetets vandrarhem till överkomliga priser (mer än 31 ton och 7,5 tusen liter mat), eller initiativen med lokala producenter för att göra sig av med produkter, är några av de skäl som motiverar denna klassificering på global nivå", förklarar UC.

Det äldsta portugisiska universitetets forskningsprojekt och dess deltagande i konsortier som arbetar med att forska efter lösningar för livsmedelssektorn är också viktiga.

Detta är fallet med Mobfood, ett projekt för forskning och teknisk utveckling som samlar olika aktörer inom jordbruks- och livsmedelssektorn för att "främja en mer konkurrenskraftig nationell livsmedelsindustri", samt Reseed, som studerar de socioekonomiska och ekologiska konsekvenserna av spridningen i Europa av livsmedelsprodukter från andra kontinenter sedan 1700-talet.

Universitetet i Coimbra utmärker sig också när det gäller uppfyllandet av FN:s mål 9, "Industri, innovation och infrastruktur", med en 13:e plats i världen.

"Grundläggande för detta resultat är antalet skapade 'spin-offs' (121), antalet aktiva patent (304) och det arbete som utvecklats av Pedro Nunes Institute, en privat ideell institution som skapats av UC, vars inkubator stöttat 330 företag, skapat 2 600 högkvalificerade arbetstillfällen och genererat en årlig genomsnittlig omsättning på 190 miljoner euro", enligt meddelandet.

Inom ramen för detta mål för hållbar utveckling bekräftar UC också sitt engagemang i initiativ som "Energi för hållbarhet (EfS)", ett svar på utmaningar på området energi och hållbar utveckling, eller konsortiet "Ageing Coimbra", som syftar till att underlätta "uppkomsten av innovativa projekt inom området aktivt och hälsosamt åldrande som också avser att stimulera ekonomin och ungt företagande kring hälsovårdstjänster".

Bland de mål där UC fick ett bättre resultat finns också SDG 3, "Hälsokvalitet", med 44:e plats i världen.

Totalt omfattar "The Times Higher Education Impact Rankings" 18 rankningar, en per hållbarhetsmål och en globalt.

Universitetet i Coimbra är bland de 100 bästa i världen för nio av de 17 målen för hållbar utveckling.