Dessa varningar framfördes av Portugals tidigare premiärminister António Guterres i ett tal som han höll vid öppningsmötet för det iberoamerikanska toppmötet i Andorra, som ägnades åt hållbar utveckling och kampen mot Covid-19-pandemin.