Hon berättar hur det är att vara en ledare inom finanssektorn med över 30 års erfarenhet av marknaden. Manuela erkänner stolt att fler och fler kvinnor har lyckats ta plats på finansmarknaden, tvärtemot de senaste årens trend.

Med 35 års verksamhet erbjuder Blacktower oberoende finansiella konsulter som följer utvecklingen av kundernas behov samt reglering och lagstiftning. Hur har Blacktowers personal bidragit till företagets fortsatta framgång?

Det utmärkande draget för alla företag med hög kvalitet är personalens kvalitet, och i detta avseende är Blacktower inte annorlunda. Ett bra företag består inte bara av högkvalitativa tjänster utan också av utmärkta yrkesmän, vilket är anledningen till att vi är omgivna av det bästa som finanssektorn har att erbjuda. Blacktower strävar efter att alla medarbetare ska göra ständiga framsteg mot sina mål och är ledande inom finanssektorn eftersom hela teamet är sammankopplat och utvärderar alla utmaningar och risker som de möter tillsammans. Vi är verksamma på en komplex marknad med ett internationellt perspektiv. Vårt mål är att förbättra och bättre betjäna våra kunder, samtidigt som vi vill utveckla vårt etablerade och respekterade företag, som inger förtroende hos dem som investerar med oss.

Världen av investeringar och finansiell planering är ganska komplex och att hitta rätt produkter tar tid. Är det i det nuvarande sammanhanget med en pandemi viktigare att använda sig av era tjänster?

Det finns ingen finansiell katastrof på senare tid som är så uttalad som den som orsakades av Covid-19-pandemin, återverkningarna på finansmarknaderna är fortfarande kännbara - och kommer att fortsätta att vara kännbara under de kommande åren. Även om de är svåra, fungerar dessa perioder av djup instabilitet också som en tid som främjar en analys av vårt syfte och vår strategi. Människor är mer benägna att tänka på framtiden nu, mer än någon annan gång (på grund av den nuvarande pandemin) och vår roll har från dag ett alltid varit att lugna, anpassa och korrigera tillgångsportföljer i linje med investerarnas förväntningar på denna nya verklighet. I en tid av stora svängningar på en mycket volatil marknad försöker vi justera dessa portföljer för att gardera oss mot alla möjliga negativa scenarier, skydda och ge råd till våra kunder mot alla ekonomiska bekymmer.

Era konsulter erbjuder en oberoende och personlig service. Hur kan detta arbetssätt garantera en adekvat respons som är anpassad till kundens personliga eller affärsmässiga förhållanden, antingen lokalt eller utomlands?

På Blacktower är vi inte bundna att sälja någon specifik produkt. Vad vi erbjuder är holistisk rådgivning och ett skräddarsytt finansiellt förslag. Vi strävar efter att maximera den finansiella avkastning som våra kunder eftersträvar, alltid med lägsta möjliga risk och i enlighet med var och ens särskilda behov (eftersom det för oss inte finns två kunder med samma behov). Den utmärkta servicen bygger framför allt på en grundläggande princip om ömsesidighet och förtroende, inte bara mellan oss som team utan även med våra kunder. Vi ger alltid råd med pragmatism och öppenhet för att svara på sektorns krav, med hänsyn till nationella och internationella faktorer i en globaliserad och sammankopplad värld. Strategin att garantera professionalism med kvalitet är vad vi utmärker oss för.

Internationella kvinnodagen firades den 8 mars. Vad kan du säga om kvinnor i branschen och vilka råd skulle du ge en kvinna som är i början av sin karriär inom finansbranschen?

När unga kvinnor börjar sin karriär är det ibland överväldigande eftersom finansvärlden i grunden är mansdominerad. Lyckligtvis har det under de senaste åren skett en vändning av denna trend och fler och fler historier hörs om kvinnor som lyckas ta sin rättmätiga plats inom branschen. Kvinnor måste stödja kvinnor och dela med sig av kunskap och erfarenhet - det är den grund som ger störst framgång, trovärdighet och integritet. Mitt råd till en kvinna som tar sina första steg inom detta område är att ha väldefinierade mål, välja en mentor, ta sitt ansvar och framför allt att springa sitt eget lopp och känna sitt eget värde.

Blacktower har tillhandahållit expertrådgivning för förmögenhetsförvaltning i Portugal under de senaste 20 åren. Vi kan hjälpa till med specialiserad, oberoende rådgivning för att säkra din ekonomiska framtid. Ta kontakt med oss på +351 289 355 685 eller skicka ett e-postmeddelande till info@blacktowerfm.com.

Detta meddelande är inte avsett att utgöra, och bör inte tolkas som, investeringsrådgivning, investeringsrekommendationer eller investeringsforskning. Du bör söka råd från en professionell rådgivare innan du inleder någon finansiell planeringsverksamhet.