I ett uttalande säger den vetenskapliga fakulteten vid universitetet i Lissabon (FCUL), som två av de portugisiska forskarna Ana Rita Gonçalves och Octávio Paulo är knutna till, att arten 'Tachydromia stenoptera" endast kan hittas i Portugal, "i ett relativt begränsat område i Serra da Estrela och Serra da Malcata, i områden med lövskog eller marcescent skog, huvudsakligen i ekdungar".

Förutom denna art har tre andra arter av myrflugor upptäckts: "Tachydromia ebejeri" (vanlig i Portugal och Spanien), "Tachydromia nigrohirta" och "Tachydromia cantabrica" (dessa två i Spanien).

Myrflugorna tillhör släktet "Tachydromia", är ungefär två millimeter långa, lever i det döda täcket i lövskogarna och de marcescenta skogarna, t.ex. ekskogarna, och även om de är flugor har de inga fungerande vingar.

"De kan förväxlas med myror vid första anblicken, inte bara i sitt morfologiska utseende utan ibland även i sitt beteende", heter det i FCUL:s uttalande, och man tillägger att dessa flugor "ofta hittas bredvid myror som tenderar att ignorera dem".
Ana Rita Gonçalves, första författare till studien, som publiceras som en monografi i den specialiserade tidskriften European Journal of Taxonomy med öppen tillgång, har studerat och beskrivit morfologin hos alla myrflugor som är kända från Iberiska halvön och Italien (totalt tio arter), som en del av sin magisterexamen i bevarandebiologi vid FCUL.

Detta arbete "bidrog till att stödja beskrivningen av nya arter", heter det i uttalandet där forskaren, som för närvarande disputerar vid National Institute for Amazonian Research i Brasilien, citeras.

Enligt FCUL var det i de flesta fall bara den plats där de kända exemplaren hade samlats in för "första och enda gången" som var känd, det vill säga för mer än 100 år sedan.