Begäran riktades till ordföranden för jordbruks- och sjökommissionen.

"Den parlamentariska PAN-gruppen begär härmed att jordbruksministern skyndsamt ska höras i syfte att ge klargöranden om transport av levande djur till tredjeländer", står det i dokumentet.

De tre ledamöterna från gruppen Människor-Djur-Natur anser att "transporten av levande djur, på land eller till sjöss, är ett allvarligt problem som berör tusentals medborgare på grund av frågor som rör djurens välbefinnande".

"Tyvärr fortsätter vi att se flera klagomål i nyheterna som rör bristande efterlevnad av djurskyddsreglerna när det gäller, främst transport av levande djur till sjöss, med ursprung i Portugal och avsedda för länder som Israel och andra", de påpekar och beklagar att "åtgärder inte vidtas för att säkerställa efterlevnad av lagstiftningen och för att skydda djurens välbefinnande".

I detta sammanhang påpekar PAN att "de senaste fallen har gett upphov till chockerande bilder av djur som transporterats från Portugal och som anlände till sin destination skadade, hopkrupit på varandra, täckta av blod och vissa av dem döda".

Enligt PAN "lämnar de fartyg som transporterar dessa djur själva allvarliga tvivel om transport- och säkerhetsvillkoren, och det finns till och med fall där fartyg som inte får trafikera Portugal dyker upp igen i hamnar med ett annat namn, vilket ökar tvivlen i den allmänna opinionen om hur denna typ av transporter inspekteras".

"De fall som upptäckts under de senaste månaderna är oroande", sade PAN-partiet och hävdade att de strider mot den lag som erkänner att djur är "levande varelser som är föremål för rättsligt skydd på grund av sin natur".