"Vi trodde att [portalen] kanske redan fungerade, men det fanns ett behov av att läsa just arbetsagendan i enlighet med tilldelningen av resurser till massvaccinationsprocessen för lärare och andra lärare", sade ministern, som talade vid en presskonferens på Infarmed.

Marta Temido påminde också om att portalen för den nationella hälso- och sjukvården, i utrymmet för vaccination Covid-19, "har gjort framsteg", vilket gör det möjligt att använda en simulator för användare för att kontrollera om de finns på listan över registreringar för var och en av vaccinationsfaserna.

Det gör det också möjligt för dem som befinner sig i den privata sektorn att registrera sig för vaccination, genom den läkare som vårdar dem.

Tjänstemannen sade också att funktionerna i detta verktyg kommer att förstärkas, med möjlighet att välja vaccination på en annan plats än den där man är bosatt.